اعطای وام ۵میلیارد ریالی به مهندسان مشاور

جامعه مهندسان مشاور خبر از اعطای وام ۵ میلیارد ریالی به مهندسان مشاور داده است.

با پیگیریهای بعمل آمده توسط کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی جامعه مهندسان مشاور ایران از معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع اعطای وام به شرکتهای مهندس مشاور در آئین‌نامه اجرائی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از محل صندوق توسعه ملی  مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس این آئین نامه، وام تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال با یارانه سود ۲ واحد درصد به عنوان سرمایه در گردش برای اجرای قراردادهای خدمات فنی مهندسی به شرکتهای مهندس مشاور پرداخت می‌شود. 

لذا موضوع برای بهره مندی اعضاء جامعه از منابع یاد شده اطلاع رسانی می شود. 

۱۳۹۶-۱۱-۱۵ ۱۴:۱۶:۳۷ +۰۳:۳۰ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |