پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

اسامی برگزیدگان مرحله اول فراخوان شهر نگار 2 (آثار حجمی)

نهم بهمن ماه امسال آخرین فرصت شرکت در دومین دوره جشنواره شهرنگار با موضوع طراحی المان شهری بود، در این راستا لیست اسامی مذکور در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

ردیف نام خانوادگی

1 ابراهیم زاده محمدرضا
2 ابیضی اسفهالن پرویز
3 آزادی طهرانی فروز
5 آزموده ستاره
6 استیری اعظم
7 امامی مهشاد
8 بابایی خانه سر بهاره
9 بابایی ساجد
10 باغستانی امین
11 باقری
12 پویائی مهر علیرضا
13 تک زارع حسین
14 حسین آبادی مهدی
15 حسینی زهره
16 حسینی یاسر
17 حیدری شقایق
18 حق دوست امیر
19 خنجری بغداده حسین
20 دهقان محسن
21 رجب زاده فرید
22 رحیمی ریحانه
23 زحمتکش محمد
24 زینلیان ندا
25 سخا سارنگ
26 سلیمانی احمد
27 شریفی زاد میالد
28 شعبانی امیر
29 شیری سقای – محمد
32 صهبایی
33 عباسی- محمدرضا
34 عزیز – محمدی
35 عصاریان – کیانا
36 علیزاده – فرناز
37 غالمپور- عطیه
38 قاضی – احمد
39 مبارک زاده نگار
40 محفوظی مهرداد
41 معینی مهدی
42 موسوی زاده کاشی پز سید مسعود
43 میرشریفی سید عباس
30 صفری – محمد
44 نخعی حسین
45 یگانه مرضیه
46 سلمانی زاده
47 حکیمی فاطمه

۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ،۰۲:۴۳:۴۳ +۰۰:۰۰۱۴ بهمن ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|