از احداث برج و بارو تا پایتختی شهر تهران در آغاز سلطنت آقا محمدخان قاجار

سلسله نشست های حیات تاریخی و توسعه شهر تهران در هفت مقطع تاریخی برگزار می شود.

از احداث برج و بارو تا پایتختی شهر تهران در آغاز سلطنت آقا محمدخان قاجار

سخنران: دکتر غلامحسین تکمیل همایون

زمان: چهارشنبه، ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۹-۱۷

مکان: یوسف آباد، خیابان ابن سینا، کوچه ۲۱/۲، سرای محله

۱۳۹۷-۶-۱۸ ۲۱:۵۳:۴۰ +۰۴:۳۰ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|