آیین رونمایی کتاب «دیدنِ دوست»: اسکیس‌هایی از بناها و بافت‌های تاریخی ایران

دبیرخانه اندیشه و تمدن ایرانشهری برگزار می‌نماید:

آیین رونمایی از کتاب «دیدنِ دوست»: اسکیس‌هایی از بناها و بافت‌های تاریخی ایران

به قلم محمدحسن (کیا) مؤمنی


سخنرانان:

دکتر عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)

دکتر محمد سعید ایزدی (معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی)

مهندس سید محمد بهشتی (رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران)

دکتر داراب دیبا (معمار، شهرساز و استاد دانشگاه تهران)

دکتر سید احمد محیط طباطبائی (مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس ایکوم)

مهندس محمد حسن کیا مؤمنی (مؤلف کتاب دیدن دوست)

 

مکان:

خانه گفتمان شهر و معماری به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴

 

زمان:

آیین رونمایی: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ / ساعت ۱۶ الی ۱۸

نمایشگاه: ۱۹ الی ۲۴ مهر ۱۳۹۶ / ساعت ۱۰ الی ۱۸