پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی ساخت و تولید تابلوهای میادین شاخص تهران

1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه: ساخت و تولید تابلوهای میادین شاخص تهران

3- مبلغ برآورد اولیه: 4,200,000,000 (چهار میلیارد و دویست میلیون) ریال
4- مدت اجرای کار: پنج ماه
5- شرایط متقاضیان:
• سابقه اجرایی پروژه مشابه با سازمان یا مناطق 22 گانه شهرداری تهران
• شرکتهای دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت
6- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می شود.
7- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 196,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
9- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1,500,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
10- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
11- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
12- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
13- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ،۰۵:۱۰:۵۹ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|