پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی خرید و تحویل 11/000 مترمربع کفپوش ایمنی زمین بازی کودکان

1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 000/11 مترمربع کفپوش ایمنی زمین بازی کودکان
3- مبلغ برآورد اولیه: 6.600.000.000 (شش میلیارد و ششصد میلیون) ریال
4- شرایط متقاضیان:
• شرکتهای دارای صلاحیت با سابقه کار مشابه و موضوع مرتبط در اساسنامه شرکت
• شرکتهای دارای تأییدیه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باعنوان سطوح ساخته شده جذب ضربه زمین بازی کودکان به شماره استاندارد 6437، یا استاندارد اروپا به شماره EN 1176 و یا استاندارد بریتانیا به شماره BS7188
5- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می شود.
6- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 270.000.000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
8- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
12- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ،۲۳:۲۷:۱۵ +۰۰:۰۰۱۷ اسفند ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|