پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی

شماره 2-4-98

1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران
2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:
(الف) شش مجموعه تابلوهای منصوب بر روی “بیلبورد” بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
(ب) شش مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی “عابر پیاده و سواره رو” بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
3- شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وگواهی رتبه بندی یک الی سه، سال 1397 را از سازمان زیبا سازی شهر تهران دریافت نموده باشد.
4- تاریخ توزیع اسناد : اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز از ساعت (8 الی 16) توزیع
می شود.
5- محل توزیع اسناد : تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضامین به تفکیک مجموعه ها در اسناد مزایده درج گردیده است.
7- هزینه خرید اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ2,000,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
8- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
10- سازمان زیبا سازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

۱۳۹۸/۴/۲۰ ،۲۱:۲۹:۳۱ +۰۰:۰۰۲۰ تیر ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|