آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی سمینار بررسی تجارب مرمتی بقعه یعقوب لیث صفاری را برگزار می کند

آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی برگزار می کند:

سمینار بررسی تجارب مرمتی بقعه یعقوب لیث صفاری دزفول 

سخنران: دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، مهندس مهدی شیربتی و مهندس سمیرا شوکتی نیا

زمان: شنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۰-۸

مکان: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده معماری و شهرسازی کلاس ۱۰۱

۱۳۹۷/۹/۱۳ ،۰۶:۰۱:۴۴ +۰۰:۰۰۱۳ آذر ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , |