آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی سمینار بررسی تجارب مرمتی بقعه یعقوب لیث صفاری را برگزار می کند

آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی برگزار می کند:

سمینار بررسی تجارب مرمتی بقعه یعقوب لیث صفاری دزفول 

سخنران: دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، مهندس مهدی شیربتی و مهندس سمیرا شوکتی نیا

زمان: شنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۰-۸

مکان: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده معماری و شهرسازی کلاس ۱۰۱

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  سرگذشت آموزش معماری در ایران | گفتگو با روسای سه دانشکده معماری
۱۳۹۷/۹/۱۳ ،۰۶:۰۱:۴۴ +۰۰:۰۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |