اندیشه و تمدن ایران شهری

آب؛ کلید واژه ای در اندیشه ایران شهری

سی و هفتمین نشست اندیشه و تمدن ایران شهری با عنوان «آب؛ کلید واژه ای در اندیشه ایران شهری» برگزار می شود.

سخنران: دکتر غزال کرامتی

زمان: سه شنبه ۶ آذر ۹۷

ساعت : ۱۷

مکان: خانه گفتمان شهر

۱۳۹۷-۸-۸ ۰۵:۱۱:۱۰ +۰۳:۳۰ ۸ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|